I Ogólnopolski Kongres "Suplementy Diety - Prawo, Jakość, Zdrowie"08:30 czwartek 19 października 2017
17:30 czwartek 19 października 2017
Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-033 Łódź
Krajowa Rada Suplementów i Odżywek we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza Państwa na najważniejsze branżowe wydarzenie roku 2017 – I Ogólnopolski Kongres dotyczący funkcjonowania branży suplementów diety w Polsce. Kongres jest wydarzeniem poświęconym prezentacji najważniejszych, aktualnych problemów i zagadnień dotyczących suplementów diety, które obfitować będzie w panele dyskusyjne i wykłady prelegentów ze świata nauki i biznesu, gości z kraju i zagranicy. Kongres adresowany jest do producentów, dystrybutorów i osób zainteresowanych tematyką suplementów diety. W czasie kongresu postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania nurtujące branżę suplementów diety w Polsce.

AgendaCzwartek, 19.10.2017 - I Ogólnopolski Kongres "Suplementy Diety - prawo, jakość, zdrowie"

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź

PrelegenciPiotr Adamczewski

Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy UOKiK

dr Andrzej Balicki

Radca prawny/Consuel DLA Piper Wiater Sp.k

dr Danuta Gajewska

Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Adiunkt w Katedrze Dietetyki SGGW Polskie Towarzystwo Dietetyki, SGGW

Iwona Giersztof-Czajka

Radca prawny/Consuel Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Eike Hagemann

Business Unit Director Health, Executive Board Member Leiber GmbH

Michel Horn

Prezes Zarządu EHPM European Federation of Associations of Health Products Manufacturers

dr Renata Jurgiel

Ekspert Rada Ekspercka Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela

Kierownik Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytet Łódzki

dr hab. Monika Namysłowska

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego Uniwersytet Łódzki

Justyna Nowak

Doktorantka Zakład Europejskiego Prawa Prywatnego WPiA UŁ

José Carlos Quintela, PhD

Chief Scientific Officer and Natac co-founder Natac, European Pharmacopea, Royal Spanish Pharmacopea

Clare Panchoo

M.Sc, Sales & Marketing Manager Nutrition (EMEA) Evolva SA

dr Dominik Rajski

Prezes Zarządu ANALYTICAL R&D Sp. z o.o.

dr Karolina Rudnicka

Adiunkt w Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Uniwersytetu Łódzkiego Uniwersytet Łódzki

dr Katarzyna Suchoszek

Prezes Zarządu KRSiO Krajowa Rada Suplementów i Odżywek

dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Wiceprezes Zarządu Europejski Instytut Suplementów i Odżywek

dr hab. Marek Świerczyński

prof. UKSW, Counsel w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński UKSW, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Zbigniew Więckowski

Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW WPiA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Monika Zagrajek

Konsultant Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska

Kierownik Zakładu Psychodermatologii alokowanego w Międzywydziałowej Katedrze Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Piotr Kciuk

Wiceprezes Zarządu KRSiO Krajowa Rada Suplementów i Odżywek

Patrick Ahern

Dyrektor Generalny Europejska Federacja Stowarzyszeń Producentów Produktów Prozdrowotnych

SponsorzySponsor Główny

Sponsorzy

Sponsor konkursu na najlepszą pracę dyplomową

PartnerzyOrganizatorzy

Patronat honorowy

Partnerzy

Patroni medialni

Platforma internetowa

UczestnictwoKoszt uczestnictwa:

1. Uczestnicy z firm będących członkami KRSiO

  • pierwsza osoba z firmy: 800,00 zł
  • druga osoba z tej samej firmy: 700,00 zł
  • trzecia i kolejna osoba z tej samej firmy: 600,00 zł

2. Uczestnicy z pozostałych firm

  • pierwsza osoba z firmy: 1000,00 zł
  • druga osoba z tej samej firmy: 900,00 zł
  • trzecia i kolejna osoba z tej samej firmy: 800,00 zł

3. Pracownicy naukowi i studenci

  • pracownicy naukowi szkół wyższych: 100,00 zł
  • studenci (do 26 roku życia): 50,00 zł

Powyższe ceny są cenami brutto.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek Uniwersytetu Łódzkiego (adres: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź) II Oddział Banku Pekao S.A. w Łodzi na nr konta 36 1240 3028 1111 0010 7454 5510

Szczegółowych informacji na temat płatności udziela też biuro KRSiO po adresem e-mail: info@krsio.org.pl lub pod numerem telefonu +48 22 620 29 34

DOŁĄCZ DO NAS - NIE MOŻE CIĘ TU ZABRAKNĄĆ!